Εργαστείτε μαζί μας

Χρειαζόμαστε προσωπικό, θέλετε να εργαστείτε για την «Ανθρώπων Τράπεζα»;

Η «Ανθρώπων Τράπεζα» στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης θα στελεχωθεί από νέους και νέες με τα απαιτούμενα προσόντα. Μέρος του προσωπικού θα αποτελείτε και από ανθρώπους AMEA στις διοικητικές θέσεις και σε γενικές θέσεις μηχανογράφησης, λογιστηρίου και υπολογιστικών συστημάτων, όπως επίσης και από μακροχρόνια άνεργους και νέο επιστημονικό προσωπικό θα στελεχώσει τις οικονομικές και οικονομοτεχνικές θέσεις όπως επίσης τις θέσεις επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού για τα σύγχρονα σούπερ μάρκετ της «Ανθρώπων Τράπεζας» και στις θέσεις επιστημονικών συμβούλων εγκαταστάσεων και ανάπτυξης.
Για τις διάφορες άλλες θέσεις θα επιλεχθεί προσωπικό μόνο από μακροχρόνια ανέργους
Συνοπτικά για την Τράπεζα ειδικότητες λογιστών, δικηγόρων, αποφοίτων οικονομικών και τραπεζο-οικονομικών πανεπιστημίων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων , απόφοιτοι πανεπιστημίων και ΤΕΙ ηλεκτρονικών υπολογιστών , απόφοιτοι marketing κ.α.
Συνοπτικά στην αλυσίδα πανελλαδικών σούπερ μάρκετ, ειδικότητες όπως υπεύθυνοι καταστημάτων, υπεύθυνοι τμημάτων, ταμίες, πωλητές, πωλήτριες, εργάτες αποθήκης, οδηγοί, security κ.α.
Για την παραγωγή, ειδικότητες όπως γεωπόνοι, κτηνίατροι, ελεγχτές ασφάλειας τροφίμων κ.α.
 
Στείλτε μας το βιογραφικό σας στην διεύθυνση email: humanbankgr@gmail.com

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.