Ανθρώπων Τράπεζα Project

Η Ανθρώπων Τράπεζα είναι μια καινοτόμος ιδέα, που αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα που ξέρουμε για τις τράπεζες.

logo-human-bank-front
logo-human-bank-front
Η Ανθρώπων Τράπεζα βασίζεται σε ένα μοντέλο, το οποίο έχει ως βάση τον άνθρωπο και όχι το σύστημα, χρησιμοποιεί «έξυπνους» μηχανισμούς στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους με στόχο την μακροχρόνια κερδοφορία τους, και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Η μοναδικότητα της Ανθρώπων Τράπεζας, την καθιστά άκρως ανταγωνιστική και με μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

 

Η σύγχρονη τράπεζα των πολιτών

safe101
Η «Ανθρώπων Τράπεζα» θα παρέχει μέσω ιδίων κεφαλαίων, δάνεια αποκλειστικά στον πρωτογενή (Γεωργία- Κτηνοτροφία) και τριτογενή τομέα (STARTUP Επιχειρήσεις και Ιντερνέτ).
desk42
Δεν θα δανειοδοτεί άλλους τομείς, όπως π.χ. αγορές ακινήτων ή καταναλωτικών αγαθών
home1203
Δεν θα κάνει οποιεσδήποτε προσημειώσεις στους δανειολήπτες.
agreement14
Το συνολικό επιτόκιο για τους δανειολήπτες θα είναι σταθερό, 4%, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, όσο είναι δηλαδή και το μέσο επιτόκιο δανεισμού των Ευρωπαίων πολιτών (πχ Γερμανών αγροτών).
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

1. Στοχεύουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και στην επέκταση της δραστηριότητάς μας στην Παγκόσμια Κοινότητα.
2. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
3. Στοχεύουμε στην επαύξηση της ευημερίας, εκείνου του τμήματος του πληθυσμού που είναι αποκλεισμένο από το τράπεζο-οικονομικό σύστημα και στην ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και των ανθρώπων της.
4. Η χρηματοδότηση και ανάπτυξη της εταιρίας γίνετε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
5. Επιδίωξή μας είναι, να ενώσουμε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πιστεύω για τον κοινό σκοπό της ευτυχίας και της ευημερίας όλων.
6. Η τράπεζα να είναι υπηρέτης των παραγωγικών ανθρώπων με στόχο την ευημερία τους και την ευημερία της Παγκόσμιας Κοινότητας των ανθρώπων.
7. Κερδίζουμε από την κερδοφορία της επιχείρησης και όχι από το επιτόκιο δανεισμού.
8. Δεν προσημειώνουμε τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών παρά μόνο τα μέσα παραγωγής που η τράπεζα δανειοδοτεί για την αγορά τους.
9. Χρηματοδοτούμε μόνο παραγωγικές δραστηριότητες και ΌΧΙ καταναλωτικές.
10. Προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών με στόχο το μειωμένο κόστος παραγωγής με βάση τα διεθνή πρότυπα.
11. Δημιουργούμε σταθερά δίκτυα προώθησης και απορρόφησης των προϊόντων των δανειοληπτών προς τον τελικό καταναλωτή.
12. Δημιουργούμε την αλυσίδα δανειοληπτών-επιχειρηματιών που χρηματοδοτούνται, κερδίζουν και έχουν εξασφαλισμένη όλη την υποστήριξη που χρειάζονται. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη μελετών, αγοράς, μάρκετινγκ, λογιστικής, νομικής, ασφαλιστικής, ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς εκθέσεις και συνεργασίες – κανένα κόκκινο δάνειο – κέρδος για την κοινωνία και τους εργαζόμενους της τράπεζας – κερδοφορία για την τράπεζα μέσω κερδοφόρων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων και όχι μέσω εκποίησης της περιουσίας των πολιτών.
13. Επιθυμούμε η ίδρυση της τράπεζας να προέλθει από τους απλούς πολίτες της Παγκόσμιας κοινότητας και όχι από το σύστημα.
14. Οι δανειακές συμβάσεις θα συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα περιλαμβάνουν καταχρηστικούς όρους.
15. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης των απαραίτητων κεφαλαίων καθώς επίσης και σε περίπτωση αποτυχίας του σκοπού της, (ενώ έχει ιδρυθεί και λειτουργήσει), τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για την ίδρυση της τράπεζας, θα δωριθούν, στο σύνολό τους, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ελλάδας, Κύπρου και των Ορθοδόξων Πατριαρχείων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού της Ανθρώπων Τράπεζας.
16. Η τράπεζα θα παρέχει μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος όλα τα προϊόντα των δανειοληπτών στη διεθνή αγορά.
17. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία και την ανάπτυξη τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.
18.Στα τραπεζικά προϊόντα ,τις υπηρεσίες καθώς και στα δίκτυα απορρόφησης θα εφαρμοστούν τεχνολογίες παρουσίασης και μάρκετινγκ των προϊόντων, των παραγωγών και της παραγωγικής διαδικασίας, όπως της τεχνολογίας 3D Hologram Projector.
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

1. Συνολικό επιτόκιο δανεισμού 4%.
2. Δωρεάν πλήρης λογιστική κάλυψη.
3. Δωρεάν πλήρης νομική κάλυψη.
4. Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη.
5. Δωρεάν παροχή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για την δημιουργία της επιχείρησης του κάθε δανειολήπτη.
6. Δωρεάν υπηρεσίες μάρκετινγκ για την επιχείρηση και τα προϊόντα του κάθε δανειολήπτη.
7. Δωρεάν κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικού καταστήματος για την προώθηση των προϊόντων των δανειοληπτών στις αγορές.
8. Δωρεάν ενέργειες και παροχές για την πιστοποίηση των προϊόντων των δανειοληπτών και με κατεύθυνση να είναι όλα βιολογικά.
9. Παροχή ώστε όλα τα αναλώσιμα όπως ζωοτροφές, λιπάσματα κ.α. να αγοράζονται σε τιμές χονδρικής από Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
10. Δωρεάν υπηρεσίες από γεωπόνους , κτηνιάτρους και επιστημονικές υπηρεσίες γενικά που θα είναι απαραίτητες στους δανειολήπτες για τις επιχειρήσεις τους.
11. Δωρεάν τεχνογνωσία για την φθηνότερη και τεχνολογικά πιο παραγωγική και σύγχρονη κατασκευή εγκαταστάσεων όπως θερμοκήπια κα.
12. Απορρόφηση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων των δανειοληπτών και διάθεσή τους μέσω των σούπερ μάρκετ που η Ανθρώπων Τράπεζα θα δημιουργήσει.
13. Παροχή δωρεάν μελετών και εξειδικευμένου προσωπικού ώστε ο κάθε δανειολήπτης να εφαρμόζει και να παράγει τα προϊόντα του σε τιμές που η χονδρική τους να είναι τουλάχιστον 15% φθηνότερες από τις αντίστοιχες τιμές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή ένωση και 10% από αυτές των τρίτων χωρών..
14. Δωρεάν Τραπεζικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών.
15. Δωρεάν συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ κ.α.
 
Κερδοφορία Τράπεζας

Η «Ανθρώπων Τράπεζα» θα κερδίζει από τις τοποθετήσεις σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα που θα είναι ασφαλισμένα με CDS (Ασφάλιστρα κινδύνου) για την αποφυγή κινδύνου χρεωκοπίας στην εγχώρια ή διεθνή αγορά.
Μέρος του κέρδους από την πανελλαδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ που θα δημιουργηθεί για να πουλά μεταξύ άλλων και τα προϊόντα των δανειοληπτών σε τιμές φθηνότερες από την φθηνότερη αλυσίδα στην Ελλάδα σήμερα.
Οι παροχές των εργαζομένων της Ανθρώπων Τράπεζας

Μέρος των εργαζομένων της Ανθρώπων τράπεζας θα αποτελείτε από ΑΜΕΑ και νέοι άνεργοι πτυχιούχοι.
Θα αμείβονται σύμφωνα με ότι προβλέπει ο νόμος.
Επίσης θα αμείβονται με το 1/3 από το 3% που οι δανειολήπτες θα αποδίδουν στην τράπεζα από τα κέρδη που θα έχουν κάθε χρόνο από τις επιχειρήσεις τους. Το άλλο 1/3 θα πηγαίνει ισομερώς στα φιλανθρωπικά ιδρύματα του άρθρου 27 του καταστατικού όπως αναφέρεται και το εναπομείναν 1/3 θα πηγαίνει στην ΜΚΟ Ανθρώπων Αλληλεγγύη (people-solidarity.com)

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.