ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

1. Στοχεύουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και στην επέκταση της δραστηριότητάς μας στην Παγκόσμια Κοινότητα.
2. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
3. Στοχεύουμε στην επαύξηση της ευημερίας, εκείνου του τμήματος του πληθυσμού που είναι αποκλεισμένο από το τράπεζο-οικονομικό σύστημα και στην ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας αλλά και των ανθρώπων της.
4. Η χρηματοδότηση και ανάπτυξη της εταιρίας γίνετε με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.
5. Επιδίωξή μας είναι, να ενώσουμε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως των θρησκευτικών τους πιστεύω για τον κοινό σκοπό της ευτυχίας και της ευημερίας όλων.
6. Η τράπεζα να είναι υπηρέτης των παραγωγικών ανθρώπων με στόχο την ευημερία τους και την ευημερία της Παγκόσμιας Κοινότητας των ανθρώπων.
7. Κερδίζουμε από την κερδοφορία της επιχείρησης και όχι από το επιτόκιο δανεισμού.
8. Δεν προσημειώνουμε τα περιουσιακά στοιχεία των δανειοληπτών παρά μόνο τα μέσα παραγωγής που η τράπεζα δανειοδοτεί για την αγορά τους.
9. Χρηματοδοτούμε μόνο παραγωγικές δραστηριότητες και ΌΧΙ καταναλωτικές.
10. Προωθούμε τη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών με στόχο το μειωμένο κόστος παραγωγής με βάση τα διεθνή πρότυπα.
11. Δημιουργούμε σταθερά δίκτυα προώθησης και απορρόφησης των προϊόντων των δανειοληπτών προς τον τελικό καταναλωτή.
12. Δημιουργούμε την αλυσίδα δανειοληπτών-επιχειρηματιών που χρηματοδοτούνται, κερδίζουν και έχουν εξασφαλισμένη όλη την υποστήριξη που χρειάζονται. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη μελετών, αγοράς, μάρκετινγκ, λογιστικής, νομικής, ασφαλιστικής, ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς εκθέσεις και συνεργασίες – κανένα κόκκινο δάνειο – κέρδος για την κοινωνία και τους εργαζόμενους της τράπεζας – κερδοφορία για την τράπεζα μέσω κερδοφόρων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων και όχι μέσω εκποίησης της περιουσίας των πολιτών.
13. Επιθυμούμε η ίδρυση της τράπεζας να προέλθει από τους απλούς πολίτες της Παγκόσμιας κοινότητας και όχι από το σύστημα.
14. Οι δανειακές συμβάσεις θα συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα περιλαμβάνουν καταχρηστικούς όρους.
15. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης των απαραίτητων κεφαλαίων καθώς επίσης και σε περίπτωση αποτυχίας του σκοπού της, (ενώ έχει ιδρυθεί και λειτουργήσει), τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για την ίδρυση της τράπεζας, θα δωριθούν, στο σύνολό τους, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ελλάδας, Κύπρου και των Ορθοδόξων Πατριαρχείων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 27 του καταστατικού της Ανθρώπων Τράπεζας.
16. Η τράπεζα θα παρέχει μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος όλα τα προϊόντα των δανειοληπτών στη διεθνή αγορά.
17. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία και την ανάπτυξη τοπικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.
18.Στα τραπεζικά προϊόντα ,τις υπηρεσίες καθώς και στα δίκτυα απορρόφησης θα εφαρμοστούν τεχνολογίες παρουσίασης και μάρκετινγκ των προϊόντων, των παραγωγών και της παραγωγικής διαδικασίας, όπως της τεχνολογίας 3D Hologram Projector.

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.