09/03/2016

Νόμος “διαφάνειας” για τη διαφήμιση και τις χορηγίες τραπεζών σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

“Τάξις και ηθική” στις τραπεζικές διαφημιστικές καμπάνιες από την κυβέρνηση. Πληροφορίες για όλες τις πληρωμές που αφορούν διαφήμιση, προβολή, προώθηση και χορηγίες κάθε είδους, θα υποχρεούνται […]
10/03/2016

Το τελευταίο τραγούδι της Ελλάδας

Ένα ακόμα άρθρο από την Ιταλία για τη Human bank http://www.lintellettualedissidente.it/economia/lultimo-canto-della-grecia/ Resistono i coraggiosi che stanno inaugurando  “the human bank”, la prima banca etica che sostiene […]
10/03/2016

Εθνική Τράπεζα: Μετάθεση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 2015 για τις 15 Μαρτίου

Τη μετάθεση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 2015 για την Τρίτη 15 Μαρτίου αποφάσισε η Εθνική Τράπεζα, ώστε να συμπέσουν με την δημοσίευση των αναλυτικών οικονομικών καταστάσεων της […]
11/03/2016

Θα αποχωρήσουν έως 20/3 χωρίς συμφωνία οι δανειστές από την Ελλάδα.

Βασικό σενάριο αποτελεί η αποχώρηση των δανειστών από την Ελλάδα στις 19 ή 20 Μαρτίου του 2016 χωρίς συμφωνία καθώς σε όλα τα μέτωπα καταγράφεται χάσμα. […]

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.