Νόμος “διαφάνειας” για τη διαφήμιση και τις χορηγίες τραπεζών σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
09/03/2016
Εθνική Τράπεζα: Μετάθεση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 2015 για τις 15 Μαρτίου
10/03/2016
Show all

Το τελευταίο τραγούδι της Ελλάδας

Ένα ακόμα άρθρο από την Ιταλία για τη Human bank

http://www.lintellettualedissidente.it/economia/lultimo-canto-della-grecia/

Resistono i coraggiosi che stanno inaugurando  “the human bank”, la prima banca etica che sostiene le imprese agricole e del terzo settore; che offre mutui senza ipoteche; che assume per primi disabili e cittadini che cercano il primo impiego; che gestisce supermercati con prezzi equi. C’è una Grecia che resiste, vera culla d’Europa, e suo ultimo canto.
να αντισταθεί ο θαρραλέος ο οποίος εγκαινίασε “στην ανθρώπινη τράπεζα», την πρώτη ηθική τράπεζα που υποστηρίζει γεωργικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του τρίτου τομέα προσφέρει δάνεια χωρίς υποθήκες που προσλαμβάνει πρώτα πολίτες με αναπηρία που αναζητούν την πρώτη τους εργασία που λειτουργεί σούπερ μάρκετ με δίκαιες τιμές. Υπάρχει μια Ελλάδα που αντιστέκεται, αληθινός λίκνος της Ευρώπης, και το τελευταίο τραγούδι της.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.