Τι σημαίνει 4% επιτόκιο δανεισμού;
31/01/2016
Τι σημαίνει για το δανειολήπτη της Human Bank  ότι θα του παρέχει δωρεάν λογιστική κάλυψη;
02/02/2016
Show all

Τι σημαίνει οτι η Human Bank δεν κάνει καμία προσημείωση σε κανένα δανειολήπτη;

Debt

Στη σημερινή Ελλάδα τα περιουσιακά στοιχεία τον περισσοτέρων Ελλήνων είναι υποτιμημένα από αξία και τα περισσότερα είναι είδη προσημειωμένα από χρέη σε τράπεζες εφορία κτλ.

Δηλαδή και να ήθελαν να δώσουν για προσημείωση ένα ακίνητο δεν έχουν τώρα πια.

“Η Human Bank  έχει προτεραιότητα τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Απογοητευόμενοι και το μόνο που έχουν είναι όρεξη να αποκτήσουν  μια αξιοπρεπή δουλειά με μέλλον για τα παιδιά τους.”

Έχουμε πάνω από 1.500.000 ανέργους και χιλιάδες νέους που τελειώνουν τις σπουδές  τους και δεν μπορούν να κάνουν καμία δουλειά λόγο έλλειψης κεφαλαίων και έλλειψη πίστωσης  από το υπάρχον πιστωτικό σύστημα σε αυτούς.

Έτσι χρηματοδοτούμε την ιδέα του κάθε ανθρώπου αντιμετωπίζοντας τον σαν άνθρωπο με αξιοπρέπεια εντιμότητα και όχι σαν ύποπτο και εν δυνάμει απατεώνα.

Σημαίνει ότι μπορεί να δανειοδοτηθεί ο κάθε Έλληνας. Αυτή την περίοδο στη Ελλάδα να  χρηματοδοτήσει την ιδέα του στον πρωτογενή και τριτογενή τομέα με ευρωπαϊκές αξιώσεις με  πάρα πολύ καλύτερο, ανταγωνιστικότερο πακέτο έναντι τον άλλων Ευρωπαίων αγροτών.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.