Επιστολή στήριξης καθολικής αρχιεπισκοπής Κέρκυρας
21/01/2016
Show all

Δελτίο Τύπου | Ανθρώπων Τράπεζα

Δελτίο Τύπου | Ανθρώπων Τράπεζα

Η Ανθρώπων Τράπεζα είναι μια καινοτόμος ιδέα, που αλλάζει τα δεδομένα όσων ξέρουμε για τις τράπεζες. Είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα από την απόγνωση για την αδικία που συντελλείται στους πολίτες , σε όλους μας από την μη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων για την υγιή ανάπτυξή τους , και όλους όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής προϊόντων.

Η Ανθρώπων Τράπεζα βασίζεται σε ένα μοντέλο με βάση τον άνθρωπο και όχι το σύστημα, χρησιμοποιεί “έξυπνους” μηχανισμούς στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξή τους , την μακροχρόνια κερδοφορία τους, και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Συνοπτικά το έργο της θα βασίζεται στα παρακάτω:

Θα παρέχει μέσω ιδίων κεφαλαίων δάνεια αποκλειστικά στο πρωτογενή τομέα (Γεωργία- Κτηνοτροφία) και στον τριτογενή τομέα (STARTUP Επιχειρήσεις και Ιντερνέτ)
Δεν θα δανειοδοτεί άλλους τομείς όπως π.χ. αγορές ακινήτων, ή καταναλωτικών αγαθών
Δεν θα κάνει οποιεσδήποτε προσημειώσεις στους δανειολήπτες
Το συνολικό επιτόκιο για τους δανειολήπτες θα είναι σταθερό και θα είναι 4% χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση όσο και το μέσο επιτόκιο δανεισμού των Ευρωπαίων πολιτών (πχ Γερμανών αγροτών).
Οι δανειακές συμβάσεις θα είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών δικαστηρίων και σε συνεργασία με τον συνήγορο που πολίτη.
Η Ανθρώπων Τράπεζα θα έχει εργαζόμενους ΑΜΕΑ και νέους άνεργους πτυχιούχους που κάθε χρόνο εκτός του νομίμου μισθού τους θα παίρνουν μπόνους ανάλογα με την κερδοφορία των επιχειρήσεων των δανειοληπτών και όχι ανάλογα τις κερδοφορίας της τράπεζας.

Οι πρωτοποριακές παροχές προς τους δανειολήπτες συνοπτικά:

1. Συνολικό επιτόκιο δανεισμού 4%.
2. Δωρεάν πλήρες λογιστική κάλυψη.
3. Δωρεάν πλήρες νομική κάλυψη.
4. Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη.
5. Δωρεάν παροχή τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για την δημιουργία της επιχείρησης του κάθε δανειολήπτη.
6. Δωρεάν υπηρεσίες μάρκετινγκ για την επιχείρηση και τα προϊόντα του κάθε δανειολήπτη.
7. Δωρεάν κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικού καταστήματος για την προώθηση των προϊόντων των δανειοληπτών στις αγορές.
8. Δωρεάν ενέργειες και παροχές για την πιστοποίηση των προϊόντων των δανειοληπτών και με κατεύθυνση να είναι όλα βιολογικά.
9. Παροχή ώστε όλα τα αναλώσιμα όπως ζωοτροφές, λιπάσματα κ.α. να αγοράζονται σε τιμές χονδρικής από Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
10. Δωρεάν υπηρεσίες από γεωπόνους , κτηνιάτρους και επιστημονικές υπηρεσίες γενικά που θα είναι απαραίτητες στους δανειολήπτες για τις επιχειρήσεις τους.
11. Δωρεάν τεχνογνωσία για την φθηνότερη και τεχνολογικά πιο παραγωγική και σύγχρονη κατασκευή εγκαταστάσεων όπως θερμοκήπια κα.
12. Απορρόφηση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων των δανειοληπτών και διάθεσή τους μέσω των σούπερ μάρκετ που η Ανθρώπων Τράπεζα θα δημιουργήσει.
13. Παροχή δωρεάν μελετών και εξειδικευμένου προσωπικού ώστε ο κάθε δανειολήπτης να εφαρμόζει και να παράγει τα προϊόντα του σε τιμές που η χονδρική τους να είναι τουλάχιστον 15% φθηνότερες από τις αντίστοιχες τιμές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή ένωση και 10% από αυτές των τρίτων χωρών..
14. Δωρεάν Τραπεζικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και συναλλαγών.
15. Δωρεάν συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ κ.α.

Οι παροχές των εργαζομένων της Ανθρώπων Τράπεζας

Όλοι οι εργαζόμενοι της Ανθρώπων τράπεζας θα είναι ΑΜΕΑ και νέοι άνεργοι πτυχιούχοι.
Θα αμείβονται σύμφωνα με ότι προβλέπει ο νόμος.
Επίσης θα παίρνουν το 1/3 από ένα ποσοστό 3% που οι δανειολήπτες θα αποδίδουν στην τράπεζα από τα κέρδη που θα έχουν κάθε χρόνο από τις επιχειρήσεις τους, το επόμενο 1/3 θα πηγαίνει ισομερώς στα φιλανθρωπικά ιδρύματα του άρθρου 27 του καταστατικού όπως αναφέρεται και το εναπομείναν 1/3 θα πηγαίνει στην ΜΚΟ Ανθρώπων Αληλλεγγύη

Η μοντέρνα Ελληνική Τράπεζα των πολιτών σας περιμένει να την στηρίξετε με την συμμετοχή σας !

Website: https://myhumanbank.com
Google+ :https://plus.google.com/b/104855408709170837880/104855408709170837880?hl=el
Facebook: https://www.facebook.com/Humanbank-479735435547584/
Twitter: https://twitter.com/humanbankgr
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzsI1295r8aI-34tyK1WbJg?guided_help_flow=3

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.