παρουσίαση ανθρώπων τράπεζας
Παρουσίαση Ανθρώπων Τράπεζας στο Star Λαμίας ” Εκπομπή Ύπαιθρος”
21/02/2016
Τι σημαίνει ότι η Human Bank θα φέρει επέκταση των εταιριών/πελατών στην παγκόσμια αγορά;
24/02/2016
Show all

Τι σημαίνει ότι η ανθρώπων τράπεζα θα εισάγει νέους τρόπους πληρωμής;

Η ανθρώπων τράπεζα θα εισάγει ένα τρόπο πληρωμής που θα καταστήσει την αλυσίδα σούπερ μάρκετ καθώς και την ίδια την τράπεζα να είναι στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με διαφορά φθηνότερη από τα αλλά σούπερ μάρκετ κατά τουλάχιστον 40%. Επώνυμα και ανώνυμα.

Χρηματοοικονομικά η τράπεζα θα φέρει στην Ελλάδα ένα τρόπο πληρωμής που δεν υπάρχει σε ολόκληρο το κόσμο σε λιανική και τραπεζική αγορά. Έχοντας αποκτήσει αποκλειστικά την τεχνογνωσία θα φέρει την επανάσταση στις πληρωμές δίνοντας -40% σε όλα τα επώνυμα και ανώνυμα προϊόντα των σούπερ μάρκετ της και των υπηρεσιών της τράπεζας. Αυτός ο τρόπος δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά και νόμιμα θα καταστήσει τα σούπερ μάρκετ και τις υπηρεσίες της τράπεζας εκτός οποιουδήποτε ανταγωνισμού.

Σκοπός μας επίσης να φέρουμε αυτό τον τρόπο/μέσο σε κάθε κλάδο της οικονομίας ώστε οι επιχειρήσεις που θα είναι συμβεβλημένες  με την ανθρώπων τράπεζα για γίνουν ηγέτες στο χώρο τους, εξαφανίζοντας κάθε ανταγωνισμό.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.