Σε εθελουσιες εξόδους θα προχωρήσουν οι Ελληνικές Τράπεζες.
28/02/2016
Μειώνεται η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA
01/03/2016
Show all

Στις 10 Μαρτίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 από την Εθνική Τράπεζα

Την Πέμπτη, στις 10 Μαρτίου του 2016 και στις 17:30, θα ανακοινώσει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2015.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 18:00, ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας, για την παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.