Θέσεις εργασίας στην Ανθρώπων Τράπεζα (Human Bank)
21/01/2016
Debt
Τι σημαίνει οτι η Human Bank δεν κάνει καμία προσημείωση σε κανένα δανειολήπτη;
01/02/2016
Show all

Τι σημαίνει 4% επιτόκιο δανεισμού;

Το νούμερο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη βιωσιμότητα του δανείου καθώς σημαίνει ότι ο δανειολήπτης δανείζεται με το ίδιο μέσο επιτόκιο του ευρωπαίου δανειολήπτη όπως ο Γερμανός, ο Γάλλος και ο Ολλανδός.

Αυτό σε συνδυασμό με το ότι η Human Bank είναι η μόνη που δεν έχει τόκους υπερημερίας για κανένα λόγο κι επίσης με το γεγονός πως μέχρι να είναι έτοιμα προς πώληση τα παραγόμενα προϊόντα του, ο δανειολήπτης πληρώνει μόνο τους τόκους πράγμα που του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στους Ευρωπαίους ανταγωνιστές του.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.