Τι σημαίνει η δωρεάν παροχή μελετών, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από την ανθρώπων τράπεζα στον δανειολήπτη;
05/02/2016
Τι σημαίνει πώς ο δανειολήπτης της Human Bank θα έχει σε τιμές χονδρικής τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμά του;
08/02/2016
Show all

Τι σημαίνει για το δανειολήπτη της Human Bank ότι θα του παρέχεται δωρεάν μάρκετινγκ για όλα τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής του;

Free-Marketing

Σημαίνει πώς το κόστος 2000 – 6000 ευρώ το χρόνο που θα του κόστιζε να πληρώνει μια εταιρία που θα καθορίζει και θα υλοποιεί ένα διαρκώς αναπροσαρμοζόμενο πλάνο μάρκετινγκ για την προώθηση της επιχείρησης και των προϊόντων της στην αγορά παύει να τον επιβαρύνει καθώς θα το αναλαμβάνει το τμήμα μάρκετινγκ της Human Bank χωρίς την παραμικρή χρέωση.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.