Τι σημαίνει για τον δανειολήπτη της Human Bank πως θα του παρέχεται δωρεάν νομική κάλυψη επί των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων
04/02/2016
Free-Marketing
Τι σημαίνει για το δανειολήπτη της Human Bank ότι θα του παρέχεται δωρεάν μάρκετινγκ για όλα τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής του;
06/02/2016
Show all

Τι σημαίνει η δωρεάν παροχή μελετών, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από την ανθρώπων τράπεζα στον δανειολήπτη;

Ας πούμε ένα παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που θέλει να δημιουργήσει μια πρότυπη μονάδα παραγωγής, π.χ. βιολογικών γεωργικών προϊόντων ή κρέατος οποιουδήποτε είδους, [μοσχάρι  πουλερικών κτλ.] Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να βρει την πιο σύγχρονη τεχνολογία με τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO κτλ. να κάνει σε κάποιο σοβαρό γραφείο μια μελέτη που να του προβλέψει μεταξύ άλλων με βάση την περιοχή που είναι, το χώμα, το τοπικό κλίμα, τις αποστάσεις, το κόστος παγίων, εγκαταστάσεων, συντήρησης, εργατικού κόστους, κόστη τυποποίησης και πιστοποίησης και πολλά άλλα, να κάνει μελλοντικές προβλέψεις και να τον βοηθήσει ώστε αυτή η μελέτη να καταλήξει να παρέχει στο δανειολήπτη τη δυνατότητα να παράγει, υψηλής ποιότητας προϊόντα, με τιμές όμως που να είναι ανταγωνιστικές στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Τα παραπάνω ενδεικτικά που αναφέραμε, η ανθρώπων τράπεζα θα τα παρέχει δωρεάν  στον δανειολήπτη.

Έτσι αυτός θα κάνει τεράστια οικονομία και αυτά τα χρήματα που θα πλήρωνε, αν το έκανε ποτέ, και αυτό το αναφέρουμε μιας και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την αξία μιας τέτοιας μελέτης, θα ήταν ένα τεράστιο ποσό από το δάνειο του που τώρα θα το χρησιμοποιήσει παραγωγικά αναβαθμίζοντας πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής του.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.