Τι σημαίνει πώς ο δανειολήπτης της Human Bank θα έχει σε τιμές χονδρικής τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμά του;
08/02/2016
Το μήνυμα της Ανθρώπων Τράπεζας!
14/02/2016
Show all

Τι σημαίνει για το δανειολήπτη ότι η Human Bank θα απορροφά τα προϊόντα που παράγει σε προσυμφωνημένες τιμές πριν παραχθούν αυτά στο σύνολό τους στα δικά της σούπερ μάρκετ;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των παραγωγών είναι ότι δεν μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους σε σωστές τιμές με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα εκβιασμού από τα υπάρχοντα σούπερ μάρκετ τους μεσάζοντες και τους μεγαλέμπορους

Με τη Human Bank αυτό σταματά. Όλοι οι πελάτες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων πως θα πουλάνε το σύνολο των προϊόντων τους στα σούπερ μάρκετ μας σε προσυμφωνημένες τιμές με άμεση πληρωμή ώστε να νοιώθουν ασφάλεια και να έχουν οικονομική αυτονομία

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.