Τι σημαίνει για το δανειολήπτη όταν λέμε “όλοι σε μια εταιρεία”;
15/02/2016
παρουσίαση ανθρώπων τράπεζας
Παρουσίαση Ανθρώπων Τράπεζας στο Star Λαμίας ” Εκπομπή Ύπαιθρος”
21/02/2016
Show all

Τι σημαίνει για τον δανειολήπτη η δωρεάν κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση των προϊόντων του από τη Human Bank;

Αν ένας επιχειρηματίας δημιουργήσει μια επιχείρηση σήμερα, αν είναι σοβαρός πρέπει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα προώθησης τον προϊόντων του στη εγχωρία και διεθνή αγορά.

Για αυτό θα χρειαστεί να βρει ένα σοβαρό γραφείο  ,μια πληρώσει από 1500€ ως και 4000€ ανάλογα τις απαιτήσεις του προϊόντος .

Επίσης να πληρώνει ένα γραφείο Social Managment για να του προωθεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα κάθε μέρα στο διαδίκτυο, να του ενημερώνει το κατάστημα ΜΜΕ τα νέα προϊόντα  κτλ.

Το μηνά αυτό κοστίζει από 200€ ως και 1000€ ανάλογα το γραφείο που θα αναλάβει και τις δυνατότητες του γραφείου αυτού.

Η Human Bank θα παρέχει δωρεάν με τι δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος για όλους τους δανειολήπτες τα προϊόντα τους ώστε η ισχύς τον πολλών να δώσει πολύ καλυτέρα αποτελέσματα από την παρουσία κάθε ενός μόνου του στην αγορά.

Με μηδενικό κόστος δημιουργίας και συντήρησης  ενημέρωσης και προώθησης για τους δανειολήπτες.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.