Το μήνυμα της Ανθρώπων Τράπεζας!
14/02/2016
Τι σημαίνει για τον δανειολήπτη η δωρεάν κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση των προϊόντων του από τη Human Bank;
18/02/2016
Show all

Τι σημαίνει για το δανειολήπτη όταν λέμε “όλοι σε μια εταιρεία”;

Η φορολογία, οι ασφαλιστικές εισφορές και τόσα άλλα που επιβαρύνουν μια νέα επιχείρηση ειδικά όταν είναι ατομική ή Ο.Ε. απαιτούν νέες πρωτοβουλίες για να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη .

Η Human Bank θα προτείνει σε όλους τους δανειολήπτες της εθελοντικά μιας εταιρίας Α.Ε. ή άλλου τύπου ώστε να εμφανίζονται με ένα φορολογικό και ασφαλιστικό πρόσωπο στο κράτος και με βάση το σημερινό καθεστώς αλλά και όπως λειτουργούν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις να μπορούν να αξιοποιούν όλα τα όπλα υπέρ τους. Να παίρνουν όλα τα έξοδα και να έχουν γενικά όλα τα προνόμια των μεγάλων επιχειρήσεων.

Σε αυτή την εταιρία ο καθένας θα λειτουργεί αυτόνομα, με τα προσωπικά του κέρδη να του ανήκουν, αλλά ταυτόχρονα να μεγιστοποιεί τα οφέλη μειώνοντας τις επιβαρύνσεις του κράτους.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.