Τι σημαίνει για το δανειολήπτη της Human Bank  ότι θα του παρέχει δωρεάν λογιστική κάλυψη;
02/02/2016
Τι σημαίνει η δωρεάν παροχή μελετών, τεχνογνωσίας και τεχνολογίας από την ανθρώπων τράπεζα στον δανειολήπτη;
05/02/2016
Show all

Τι σημαίνει για τον δανειολήπτη της Human Bank πως θα του παρέχεται δωρεάν νομική κάλυψη επί των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων

Όλες οι τυχόν επαγγελματικές διαφορές που μπορεί να προκύψουν από  συναλλασσόμενους με αυτόν όπως αγωγές, μηνύσεις, διαταγές πληρωμής, εκτέλεση νομικών συμβουλών, εξώδικα, προσφυγές, πνευματικά δικαιώματα και νομική κατοχύρωση αυτών, σύνταξη επαγγελματικών συμφωνητικών,  έξοδα δικαστικών επιμελητών και πολλά άλλα.

Αυτά θα αφορούν όλες τις δικαστικές βαθμίδες π.χ. από αγωγές σε πρωτοδικείο μέχρι ανώτατα δικαστικά όργανα.

Με άλλα λόγια γύρω από τον δανειολήπτη θα υπάρχει εκ της τραπέζης ένα νομικό τείχος προστασίας  που παράλληλα θα του εξασφαλίζει πως δεν θα πληρώνει για αμφιβόλου ποιότητας νομικές υπηρεσίες και αποτελέσματα  πολλές χιλιάδες Ευρώ.

Με τα χρήματα που θα γλιτώνει από τα παραπάνω θα μπορεί να αναβαθμίζει τι δουλειά και τα προϊόντα του.

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.