Τι σημαίνει για τον δανειολήπτη η δωρεάν κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος για την πώληση των προϊόντων του από τη Human Bank;
18/02/2016
Τι σημαίνει ότι η ανθρώπων τράπεζα θα εισάγει νέους τρόπους πληρωμής;
22/02/2016
Show all

Παρουσίαση Ανθρώπων Τράπεζας στο Star Λαμίας ” Εκπομπή Ύπαιθρος”

παρουσίαση ανθρώπων τράπεζας

Παρουσίαση Ανθρώπων Τράπεζας στο Star Λαμίας ” Εκπομπή Ύπαιθρος”

Εκπρόσωποι “Ανθρώπων Τράπεζας”

1,Χρυσογονίδης Ιωάννης (Υπεύθυνος επικοινωνίας , Ιδρυτικό μέλος)

2.Κανάκη Ματίνα (Ιδρυτικό Μέλος)

Αφήστε μια απάντηση

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και θα εξειδικεύσει τα χαρακτηριστικά της όταν κι εφόσον ο αναφερόμενος φορέας λάβει τη νόμιμα προβλεπόμενη άδεια εκ της αρμοδίας Τράπεζας της Ελλάδος και τονίζεται ότι έως τότε ουδεμία χρηματοπιστωτική πράξη δύναται να συμβεί παρά μόνο όταν κι εφόσον ο φορέας αποκτήσει τη νομική του προσωπικότητα και προβεί σε όλες τις δημόσιες διατυπώσεις. | This website is purely informative and will specify its characteristics when and as long as the reporting entity receives the legally authorized license from the competent Bank of Greece and it is emphasized that until then no financial transaction can occur until the financial institution Acquire its legal personality and carry out all public formalities.